Stakvilevičienė, S., Strukčinskas, M.

Kai kurių Cercospora Fresen. genties grybų svarbesnės biologinės savybės [More significant biological properties of some fungi of the Cercospora Fresen. genus]

Select year