Budrienė, S.

Algotestų taikymas Drukšių ežero vandens trofiniam potencialui įvertinti [Application of the algotest for water trophic potential evaluation in Lake Druksiai]

Select year